Styremøte i Árran onsdag 16. november kl. 09 på Árran

Styreleder Magne Svineng innkaller styret i stiftelsen Árran til styremøte onsdag 16. november 2022 kl. 09-12. Møtet finner sted i auditoriet.

Forslag til saksliste:

 

Sak 39/22       Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 40/22       Orienteringer

Sak 41/22       Økonomirapport 31.08. og 31.10.22

Sak 42/22       Fremtidig organisering

Sak 43/22       HMS

Sak 44/22       Eventuelt