Streaminglink - Lågådallamlanján - Tirsdag/Dijstahka 25.biejve - kl 11.00 - 12.00

Streaminglink - Lågådallamlanján - Tirsdag/Dijstahka 25.biejve - kl 11.00 - 12.00

Streaminglink - Lågådallamlanján - Tirsdag/Dijstahka 25.biejve - kl 11.00 - 12.00

https://m.youtube.com/watch?v=_nKSygdZTFg&feature=youtu.be

Tirsdag/Dijstahka 25.biejve

Kl. 11.00-12.00 (lågådallamlanján)

PdD Hanna Danbolt Ajer åvddånbuktá ietjas dåktårgrádabargov

«Variasjåvnnå báhkogárggán julevsámegiellan – gielalasj valjesvuohta jali vájkkudibme dárogielas?»

PdD Hanna Danbolt Ajer forteller om sitt doktorgradsarbeid

«Variasjon i ordstilling på lulesamisk – språklig rikdom eller påvirkning fra norsk?»