Første kvinnelige direktør på Árran

Beate Ráhka-Knutsen er konstituert som ny direktør ved Árran. Hun tiltrer i midten av oktober.

Beate er konstituert som direktør inntil ny direktør er på plass.

Hun starter i jobben i midten av oktober.

-Styret er glad for å få en så vidt erfaren leder inn som konstituert direktør, sier styreleder Magne Svineng.

Beate Ráhka-Knutsen er i dag daglig leder ved Tysfjord Arbeidssamvirke AS.

Hun sitter også i styret til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

-Vi har fått konstituert en direktør med solid ledererfaring, god kjennskap til lokalsamfunnet og Árrans virke, sier ansattes representant i styret, Anne Gurák.