Tystnaden i Sápmi, - med besøk av Marion og SANKS

Tystnaden i Sápmi, - med besøk av Marion og SANKS
Árran - tirsdag 4. okt 2022 kl 18.00

Árran - tirsdag 4. okt 2022 kl 18.00

Filmen "Tystnaden i Sápmi" - med besøk av Marion og SANKS

Tystnaden i Sápmi handler om overgrep, psykisk helse og fortielseskultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en
overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn. De unge kvinnene Marion og Ida som står frem
i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.

Tirsdag 4. okt 2022 kl 18.00 på Árran

Kaffe/te/drikke og noe til kaffen 

Se arr. på facebook her: Tystnaden i Sápmi