Konferanseomtale: Ny forskning bidrar til å synliggjøre kunnskapene til egg- og multeplukkere

I denne uka ble nye forskningsresultater presentert under Landscape Practies konferanse på Samisk høgskole. Forskning viser at egg- og multeplukking handler om mer enn selve plukkingen.

Se omtale på Sámi allaskuvla/Samisk høgskole nettside: På nordsamisk

Se omtale på Sámi allaskuvla/Samisk høgskole nettside: På norsk