Fylkesråd for utdanning Elin D. Eide og ordfører Britt-Helen Kristoffersen besøkte Árran 15.9.22

Fylkesråd for utdanning Elin Dalseng Eide besøkte Árran 15.september. Med seg hadde hun Hamarøys ordfører Britt-Helen Kristoffersen. Árran informerte om virksomheten og arbeidet med samisk kunst, museum, duodje og opplæring.