Barnehagen stenges

Da er det åpnet konkurs i Vuonak mánájåroj AS ved Salten tingrett i dag, rundt kl. 12. Som bostyrer er oppnevnt Øyvind Eidnes v/ advokatfirmaet Aga, Bodø.

Advokaten har meddelt at barnehagen skal stenges i dag og vil ikke bli drevet videre av bostyrer. En eventuell gjenåpning må skje av nye eiere. Bygget og eiendommen vil bli som ventet abandonert (overført) til Husbanken og Sparebanken Narvik, som da vil beslutte om salg.

Ansatte skal gi beskjed til foreldrene om å hente ungene senest ved dagens slutt.