Pressemelding 23. juni 2022 fra styret i Árran

Styret i Árran har ikke kunnet etterkomme styret i Vuonak mánájåroj AS sin anmodning om garantier og konvertering av gjeld.


Barnehageselskapet har derfor vedtatt å begjære oppbud i selskapet hos Salten tingrett.
Styret i Árran har samtidig vedtatt et årsregnskap for 2021 med et underskudd på 5,2 mill. kr. Bokført egenkapital er tapt. Styret mener det er grunnlag for videre drift, men erkjenner at situasjonen er vanskelig og ber stifterne om å komme sammen og bistå for en langsiktig forvaltning av stiftelsens verdier.


Styret erkjenner ansvar for situasjonen som er oppstått og stiller sine plasser til disposisjon.

Kontakt:

Lennart Mikkelsen
Mobil: 46811315, epost: lennart24mikkelsen@gmail.com
Styreleder Árran og Vuonak mánájåroj AS