Styreprotokoller f.o.m. 2019 er nå lagt ut her på arran.no

Styreprotokoller f.o.m. 2019 er nå lagt ut her på arran.no

Styreprotokoller f.o.m. 2019 er nå lagt ut her på arran.no
12.05.202212:20 Peter Berg Mikkelsen

Styreprotokoller for Árran f.o.m. 2019 ligger nå ute her : Styreprotokoller

Protokoller fra styremøtene vil fremover bli lagt ut fortløpende