Ny tospråklig ressurs: Biernnagåvå

Den 23. mars, på Drag, er det lansering av et nytt tospråklig hjelpeverktøy som hjelper oss å uttrykke følelsene våre på hjertespråket.

Den 23. mars, på Drag, er det lansering av et nytt tospråklig hjelpeverktøy som hjelper oss å uttrykke følelsene våre på hjertespråket.

Biernnagåvå er en ressurs på lulesamisk og norsk som består av 48 kort og et veiledningshefte. På hvert kort er det bilde av en bjørn med et unikt følelsesuttrykk. Med hjelp av bildene kan vi enklere snakke om, uttrykke, dele tanker og hendelser omkring følelser. Følelsene på bildene er ikke definert, noe som gir rom for personlige tolkninger og uttrykk. Slik oppstår spennende samtaler og erfaringsutvekslinger, språklige nyanser kommer til syne og vi blir bedre kjent med hverandre og oss selv.

Biernnagåvå er et verktøy med mange muligheter. Det kan brukes av lærere eller helsepersonell, foreldre, barn og ungdom – individuelt eller i grupper. Det egner seg både til seriøse sammenhenger og lek og spill.

I veiledningsheftet er det utfyllende informasjon om ressursen og prosjektet, og det følger en ordliste med forslag til lulesamiske følelsesord (ett for hvert bilde), som inspirasjon og språklig hjelp. Det beskrives også fem morsomme spillideer.

Biernnagåvå er utviklet av Thomas Gælok på bakgrunn av den sørsamiske ressursen Beeretjekåarhth. VAKE kirkelig ressurssenter og Sjabretje AS / Meerke Krihke Leine Bientie har utviklet Beeretjekåarhth, og siden tatt initiativ til, fulgt opp og bidratt i det lulesamiske prosjektet. VAKE er utgiver av begge ressursene.

Marita Eilertsen Tøsse har designet Biernnagåvå.

Biernnagåvå er gjennomført med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Samisk kirkeråd.

Lanseringen skjer i auditoriet på Árran lulesamiske senter kl 16:00. I forbindelse med lanseringen serveres det middag (lokal bidos og gáhkko) fra kl 15:00 til 16:30. Begrenset mengde, først til mølla prinsippet.

Har du spørsmål angående lanseringen, ta kontakt med Jørn Robert Knutsen (Mail: jrk@arran.no, Tlf: +47 907 63 596)

Det deles ut gratis ressurser i forbindelse med lanseringen.