Artikkel: Moltebærsanking – samisk tradisjonell kunnskap, identitet og kultur

I Árrans tidsskrift Bårjås 2020/2021 kan du lese om resultatene i forskningsprosjektet «Sankingspraksiser i kystsamiske områder».

De første resultatene fra ett av Árrans forskningsprosjekt «Making knowledges visible –  Sankingspraksiser i kystsamiske områder« foreligger nå.

I artikkelen Moltebærsanking – samisk tradisjonell kunnskap, identitet og kultur skrevet av forsker og prosjektdeltaker Harrieth Aira, presenteres praksiser og fortellinger knyttet til moltebærsanking blant samene i Tysfjord i Nordland.

Disse sankingspraksiser kan forstås som en del av lulesamenes identitet og kultur og der områdene hvor man hører til betraktes som slektenes hjemsteder og røtter til egen samiskhet.

Artikkelen er skrevet på lulesamisk. Oversetting til norsk ved Samuel Gælok.

Artiklene kan du lese nedenfor på lulesamisk og norsk.

Bårjås 2020/2021 kan du kjøpe her: Nettbutikk Bårjås 2020/2021.

Dette forskningsprosjektet er et flerårig samarbeidsprosjekt mellom fire samarbeidende institusjoner som er Árran, Mearrasiida, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Samisk høgskole, og projektet ledes av Samisk høgskole.

Her kan du lese mer om prosjektet: Sanking, stedsnavn, språk og fortellinger

Harrieth Aira