Samiske tall forteller for 2021 er publisert.

Denne skriftserien ble etablert for å formidle Nordisk Samisk Institutts (NSI) forskningsresultater. NSI ble tilknyttet Sámi allaskuvla / Sámi University College i 2005. Sámi allaskuvla ble etablert 1989. Sámi allaskuvla er en institusjon for høyere utdanning og har som formal å styrke og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv sett I et allsamisk perspektiv.

Oversikt over publikasjoner:

https://samilogutmuitalit.no/nb/publications

https://samilogutmuitalit.no/nb

https://samilogutmuitalit.no/sites/default/files/publications/innhold_forord_sammendrag_-_2021_k0.pdf