Vi må snakke om våre lokalsamfunn, - og nå kan vi møtes ansikt til ansikt.

Narviksenteret har glede av å invitere til dialog om ditt lokalsamfunn. Tiltaket er støttet av Bufdir og tar sikte på å fremme en dialogisk tilnærming og samarbeid mellom innbyggerne i lokalsamfunnet.

Dialogrekken er tenkt gjennomført i Melbu, Narvik og Hamarøy. Uke 45, 49 og 3.

Vi møtes tre ganger over en periode og deltar i en dialog der temaet kan være utfordrende, sårbart eller kontroversielt. Deltakerne få erfaring og kompetanse i å delta i dialog med andre i samfunnet vi bor der utgangspunktet er temaer som kan være vanskelige eller spenningsfylt å snakke om. Mange samtaler foregår på nettet, og skaper ikke nødvendigvis forståelse mellom deltakerne. Vi ønsker å bidra til en inkluderende arena der det er takhøyde og mulighet til å samtale om fordommer, diskriminering, rasisme eller andre aktuelle temaer.

Vi ønsker å komme i kontakt med ungdommer som er engasjert i lokalsamfunnet, eller som er i starten av sitt arbeidsliv. Hvis du er engasjert i politisk ungdomsparti, ungdomsråd eller elevråd, eller generelt interessert i samfunnet, da er du velkommen til å delta. Vi ønsker også å rekruttere voksne som gjennom sitt yrke eller organisasjonsarbeid er i relasjon til og arbeider med andre mennesker. Om du er ansatt i offentlig eller privat sektor spiller ingen rolle.

Vi ser for oss å møtes tre ganger på din hjemplass.  Som deltaker vil du få mulighet til å påvirke hva som skal være tema, og utdype temaet og undersøke nye perspektiver sammen med andre.

Ved å møtes flere ganger har du mulighet til å utvikle et konstruktivt uenighetsfellsskap, lære kjøreregler for dialog og bidra til å snakke om og løse opp i spenninger som ligger latent i lokalsamfunnet.

Narviksenteret arrangerer dialogene høsten 2021 i uke 45, 49 og 3, og vi samarbeider med Unlrn Prjct. Kursleder Ro Averin har erfaring med å arbeide med dialog som metode mot rasisme og diskriminering, og å sette søkelys på våre egne holdninger og antakelser. Ro snakker engelsk, og det er en stor fordel om deltakerne forstår engelsk. Dialogen i gruppa vil foregå på norsk.

Dialogrekken er tenkt gjennomført i Melbu, Narvik og Hamarøy.

Med vennlig hilsen

Kari Eilertsen, prosjektleder Narviksenteret

Narviksentret