Árrans Bååstede-gjenstander på Digitalt Museum

Nå kan du gjøre deg kjent med samlingen av museumsgjenstander som er fordelt til Árran som en del av Bååstede-prosjektet.

Er du nyfiken og ønsker å gjøre deg kjent med hvilke gjenstander som er fordelt til Árran som en del av Bååstede-prosjektet? Vi har nå lagt de ut på DigitaltMuseum. Der kan du gjøre deg nærmere kjent med enkeltgjenstander slik de var publisert på Norsk folkemuseum tidligere.

Se link her:Árran på DigitaltMuseum

Árran vil etter hvert legge inn lulesamisk museumsterminologi og oppdatere informasjon om enkeltgjenstander i denne samlingen.

Fysisk visning i form av utstillinger er også under planlegging. Dette er forsinket i henhold til opprinnelig plan. Dette i hovedsak grunnet pågående ombygging av magasiner på Árran, og som har tatt lengre tid enn forutsatt.

Her kan du lese mer om Bååstede-prosjektet:Bååstede

Vi kommer på et senere tidspunkt også til å publisere Árrans øvrige museumssamling på Digitalt Museum.

Harrieth Aira