Kompetanseheving blant museumsansatte

Kurs i forebyggende konservering gjennomført på Árran.

Hva må man være oppmerksom på for å bevare gjenstander og materiale best mulig? Hvorfor kan sollys være skadelig for verdifulle og unike gjenstander? Hvordan lage gode bevaringsforhold som skal forebygge eller bremse nedbrytning og beskytte objekter mot slitasje og skader?

I to dager har museumsansatte blitt kurset i forebyggende bevaring/konservering av museumssamlinger. Kurset som ble gjennomført på Árran samlet fagpersonell fra Árran og museumskolleger fra Nordlandsmuseet og Helgeland museum for kompetanseheving i forebyggende konservering.

Kursleder er konservator Stephanie Backes som er prosjektleder i KoBiN (Konserverings- og bygningsverntjenesten for museene i Nordland). Det er et pågående prosjekt for konserverings- og bygningsverntjenester for museene i Nordland. En av oppgavene er kompetanseheving av museumspersonalet innen samlingsforvaltning.

Backes understreker at preventiv konservering er en svært viktig del innen bevaring av museumssamlinger.

– Det kan for eksempel dreie seg om å tilpasse klimaet til objektmaterialet, belysning, skadedyrkontroll og ikke minst gode rutiner knyttet til registrering av objekt. 

Pågående store museumsprosjekt

Árran har for tiden to store pågående prosjekter.

Det ene dreier som om tilbakeføring av samisk kulturarv der Árran mottar over 350 nye gjenstander fra den samiske samlingen på Norsk folkemuseum som en del av Bååstede-prosjektet.  

Det andre store prosjektet er kunstgaven fra den samiske kunstneren Elle-Hánsa, Hans Ragnar Mathisen med over 10000 kunstverk som han har donert til Árran. 

Begge er store museumsprosjekt som krever en langt større satsing på samlingsforvaltning og utvikling av god bevaringspraksis. God bevaringspraksis krever kompetent personell for håndtering av samlinger både samlinger av stor kulturhistorisk verdi og samisk kunst.

– Derfor er dette kurset er meget nyttig og viktig kurs for oss på Árran, understreker museumsleder Harrieth Aira.

– Særlig er kunstfeltet et nytt fagfelt for Árran og er noe som Árran må bruke ressurser på framover. Men Bååstede-prosjektet har også vist behovet for kompetanseheving innen samlingsforvaltning og gjenstandshåndtering. 

Et av formålene for Árran er å gi god og relevant informasjon om Árrans virksomhet. Árran driver et samisk museum der forvaltning av museumssamlinger er en viktig del av museets virksomhet, i tillegg til formidling, forskning og dokumentasjon. Å forvalte museumssamlinger ut fra museumsfaglige standarder er ikke gitt av seg selv, men krever faglig og økonomisk oppmerksomhet og prioritet.

 

Stephanie Backes
Kursdeltakerne
Harrieth Aira
Kursleder Stephanie Backes forklarer
Harrieth Aira
Lis-Mari Hjortfors er en av kursdeltakerne som fikk lære mer om rens av gjenstander