Kulturspor i trær

I Tysfjord og Hamarøy er det kjent flere trær med spor etter barktaking. Árran har i 2021 gjennomført kartlegging av disse sporene rundt Guhkesjávrre/Langvatn i Hamarøy kommune. Kulturspor i trær er en god kilde til kunnskap om livsformen, historie, immaterielle kulturminner og stedsnavn.

Dendroøkologen Andreas J. Kirchefer fra Tromsø viser hvordan man datererer barkspor i furutrær: (se video nedenfor)Oddmund Andersen