Temakveld på Árran med presentasjon av boka «Samer ved Storhavet» av Johan Borgos - tirsdag 28.

Johan Borgos skrevet en bredt anlagt bok om samisk historie vest for Tjeldsundet. I boka tegner han bildet av ei tallrik folkegruppe med en dynamisk og tilpasningsdyktig kultur, enten kildene kaller dem fjellsamer, markesamer eller sjøsamer. Næringene deres omfatter alt fra tamreindrift og havfiske til duodji, båtbygging, gårdsdrift og smedarbeid, og ikke minst handel med norske naboer.

Velkommen til temakveld på Árran. Johan Borgos presenterer sin bok, Samer ved storhavet 28.september kl. 19.00

 Boka "Samer ved Storhavet" har en temadel om levesett og kulturhistorie, en områdedel som forteller om nesten tusen samiske par som levde på øyene fra 1600 til 1820, og en slektsdel med familieregister for den samiske folkegruppa fra 1600 til 1820. De to siste delene vil være nyttige hjelpemidler for alle som leiter etter samiske slektsrøtter i en periode med vanskelig tilgjengelige kilder.

Historiker Johan Borgos har gitt ut en rekke bygdebøker og er en aktiv foredragsholder om samisk kultur og historie i Vesterålen. Tidligere har han skrevet heftet «De er her ennå» om Vesterålens sjøsamiske historie.

Johan Ingvald Borgos er født i 1939 i Øksnes. Han er historiker, lærer og tidligere bygdebokforfatter med 14 bygdebøker for kommunene Andøy, Sortland og Øksnes bak seg.

Vi på Árran ser frem til å møte Johan Borgos og bli nærmere kjent med hans nye bok. Etter lanseringen vil det være muligheter for nærmere samtale med Borgos.

Velkommen!

NRK Sápmi Julevmagasijnna: 

https://radio.nrk.no/serie/julevmagasijnna-lulesamisk-magasin/SANY10007821

Foto utlånt av Johan Borgos
Familiene Inga og Svonni med reinflokken, fotografert på Sortland 1890. Fotografen har plassert fjorten personer av familiene mellom reinene.