Bååstede – The Return of Sami Cultural Heritage

Bok om Bååstede. Bååstede er sørsamisk for «tilbake». I 2019 ble en overføringsavtale undertegnet av Sametinget, representanter for de seks konsoliderte samiske museene i Norge, Kulturhistorisk museum og Norsk Folkemuseum. Avtalen gikk ut på å tilbakeføre 1600 samiske kulturhistoriske gjenstander til de respektive samiske museene.

Bååstede (engelsk) nå tilgjengelig i Árran Nettbutikk for kr 341,- Kan også betales i Nettbutikk og hentes så på Árran.

Bååstede (engelsk) nå tilgjengelig i Nettbutikk

Gjennom bidrag fra museumseksperter som har vært involvert i prosjektet, gir denne boken innblikk i den omfattende overflyttingsprosessen, og erfaringene man har høstet. Dette er innsikt som kan være relevante for andre urfolk som arbeider for repatriering av egen kulturarv.

Káren Elle Gaup, Inger Jensen og Leif Pareli er redaktører. Engelsk tekst. Árrns museumsleder Harieth Aira har skrevet en arikkel i boka,- "The importance of Repatriation for the Local Community." 

I boka kan du lese om hva prosjektet Bååstede går ut på og hva vi venter på Árran. For noen dager siden la statsråd Abid Raja frem den nye museumsmeldingen. I pessekonferansen i denne anledning ga statsrådens et klart løfte om snarlig realisering. "Dei sørsamiske og lulesamiske gjenstandane vil fyrst kunna tilbakeførast til mottaksmusea når nye eller rehabiliterte museumsbygg står ferdige" - står det i meldinga. Árran har nå gode magasinfasiliteter med helt nye fryse- og kjølemagasin. Vi er klar!

The repatriation of cultural heritage is an issue of great interest to many indigenous peoples as well as to countries that were once subject to foreign domination and exploitation. This book describes one case that has had a positive outcome: the Bååstede project, which resulted in the return of some 1,600 objects originating from the Sámi people in Norway.

ISBN: 978-82-8305-108-7. Museumsforlaget, 2021. 184 s. Heftet. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris og haugenbok blant andre)

Les mer om Bååstede her: https://arran.no/baastede

Bååstedeprosjektet
Káren Elle Gaup, Inger Jensen og Leif Pareli er redaktører.