Digifoto - Árrans fotosamling er digitalisert

Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter fikk utviklingsmidler innen arkivfeltet 2020 til digitalisering og tilgjengeliggjøring av Árrans ikke-digitaliserte fotosamling bestående av papirfoto og slides.

Fotosamlingen består av bilder som er fra begynnelsen av 1900-tallet, mellomkrigstiden, krigstiden, etterkrigstiden og samtiden fram til 2000-tallet. Digitaliseringen ble utført i samarbeid med Arkiv i Nordland som er arkivinstitusjonen i Nordland med ansvar for offentlig og privatarkiv. 

Árran Museum har egen gjenstandssamling, fotosamling, dokumentarkiv og boksamling. Museet har nye godkjente klimaregulerte magasiner og nytt fryse- og kjølerom for god bevaring av museumsgjenstander og foto. Dette ble ferdigstilt i 2020.   

Árrans fotosamling som Árran vil karakterisere som en unik fotosamling, har ikke museet fått digitalisert tidligere. Det er av stor betydning at særlig eldre foto digitaliseres for framtidig bevaring. Papirfoto som eneste kildegrunnlag forringes med årene, og derfor er det av stor betydning at disse bildene også forekommer i digitale versjoner.   

Rundt 18800 fotografier (originale og kopier), negativer og lysbilder ble forsvarlig pakket og fraktet til Bodø og avlevert til Arkiv i Nordland. Samarbeidet med Arkiv i Nordland om digitalisering og tilgjengeliggjøring, innebærer også registrering i ASTA (elektroniskt system for registrering av historiske arkiv), og katalog som publiseres i Arkivportalen.no.   

I september 2021 var Arkiv i Nordland ferdig med digitaliseringen og bildene ble returnert til Árran.

Originalfoto oppbevares i Árrans museumsmagasin som er klimaregulert magasin, med nye kjøle/fryserom tilpasset bevaring av foto. De digitaliserte bildene hadde en plan om registrering og tilgjengeliggjøring på digitalt museum. men dette er ikke gjenommført grunnet manglende kapasitet og ressurser til å gjennomføre den delen av prosjektet. Vi håper å få det til ved en senere anledning. 

 

Árran / Lis Mari Hjortfors
En ringperm full av dias.
Árran / Lis Mari Hjortfors
Minne fra gamle dager.
Árran / Lis Mari Hjortfors
Ankomst Arkiv i Nordland med fotomaterialet.