Árrans fotosamling digitaliseres. 

Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter har fått utviklingsmidler innen arkivfeltet 2020 til digitalisering og tilgjengeliggjøring av Árrans ikke-digitaliserte fotosamling bestående av papirfoto og slides.

Fotosamlingen består av bilder som er fra begynnelsen av 1900-tallet, mellomkrigstiden, krigstiden, etterkrigstiden og samtiden fram til 2000-tallet. Digitaliseringen utføres i samarbeid med Arkiv i Nordland som er arkivinstitusjonen i Nordland med ansvar for offentlig og privatarkiv. 

Árran Museum har egen gjenstandssamling, fotosamling, dokumentarkiv og boksamling. Museet har nye godkjente klimaregulerte magasiner og nytt fryse- og kjølerom for god bevaring av museumsgjenstander og foto. Dette ble ferdigstilt i 2020.   

Árrans fotosamling som Árran vil karakterisere som en unik fotosamling, har ikke museet fått digitalisert tidligere. Det er av stor betydning at særlig eldre foto digitaliseres for framtidig bevaring. Papirfoto som eneste kildegrunnlag forringes med årene, og derfor er det av stor betydning at disse bildene også forekommer i digitale versjoner.   

Nå er rundt 18000 fotografier (originale og kopier), negativer og lysbilder forsvarlig pakket og fraktet til Bodø og avlevert til Arkiv i Nordland. Samarbeidet med Arkiv i Nordland om digitalisering og tilgjengeliggjøring, innebærer også registrering i ASTA (elektroniskt system for registrering av historiske arkiv), og katalog som publiseres i Arkivportalen.no.   

Det vil utarbeides en egen samarbeidsavtale mellom Árran og Arkiv i Nordland om bruksrettigheter av materialet. Original foto vil bli oppbevart i Árrans museumsmagasin som er klimaregulert magasin, med nye kjøle/fryserom tilpasset bevaring av foto.   

Utviklingen i fotoprosjektet kan følges via Árrans hjemmeside, der vi har ambisjoner om jevnlige oppdateringer. 

 

Árran / Lis Mari Hjortfors
En ringperm full av dias.
Árran / Lis Mari Hjortfors
Minne fra gamle dager.
Árran / Lis Mari Hjortfors
Ankomst Arkiv i Nordland med fotomaterialet.