Mihá kultuvrraávvudallam / Mihá kulturfest

Mihá kultuvrraávvudallam / Mihá kulturfest er et samarbeid mellom Árran, Hamsunsenteret, kulturskolen, kommunen og frivilligsentralen. Idéen med festivalen er å forene tankene bak Mihá-konserten og Vi e her/mij lip dáppe-prosjektet: Vi er stolte av det mangfoldet av folk, historier og kulturuttrykk som finnes her! Aldersgruppe: For alle.

2021: Programmet i år er begrenset på grunn av Covid-19-pandemien, men det blir likevel gjennomført noen flotte kulturarrangementer mellom 23. og 27. mars!

Vi skulle så gjerne invitert alle til å bidra til årets Mihá kulturfest / Mihá kultuvrraávvudallam, men da Covid-19 fortsatt hersker og vi er nødt til å begrense all sosial kontakt, må vi nedskalere programmet og gjennomføre mye digitalt. Vi håper i alle fall at det kan være til glede for mange og alle er velkommen! 

Alle arrangementer ivaretar alle smittevernhensyn.

Åpningskonsert Mihá Kulturfest

TIRSDAG 23. mars kl.15:00 - 15:40. 

Konsert / Dans /Duodjeutstilling
-med elever fra Hamarøy/Hábmer kulturskole.
Gratis inngang

Sted: Árran - Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter

DIGITALE FOREDRAG

ONSDAG 24. mars 2021. Kl. 09 – 13.00:

Salmer, sang og joik – digitale foredrag.

Se program på samisk og norsk i venstre kolonne.  

Kl. 09 - 09.40 (Foredraget er på samisk)

Mikkel Eskil Mikkelsen: En takkejoik til Gud - Lulesamisk joik og joiketradisjoner

Mikkel Eskil Mikkelsen vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i sin masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. 

- Til tross for forsøk på usynliggjøring har en praksis for joik vært til stede i Tysfjord og Hamarøy. Særlig betydningsfull er tradisjonen rundt ármme som vokaluttrykk om sorg og lengsel, og juojgos som fri uttrykksmåte i natur, sier Mikkel Eskil.

 

Kl 10 – 10.45 (Foredrag er på norsk)

Soile Päivikki Hämäläinen: Kan joik være bra for helsa?

Soile Päivikki Hämäläinen er forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord). Hun har forsket på joik og helse, og har publisert fire artikler om temaet:

- Yoik experiences and possible positive health outcomes / norsk: Joikens mulige helsefordeler

-  Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review / Samisk yoik, historie og helse: et narrativt oversikt

-  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway / Joikekunst I omsorg: samiske erfaringer i demensomsorgen i Nord-Norge

-  Yoik in Sami elderly and dementia care – a potential for culturally sensitive music therapy?   / Joik I samisk elder- og demensomsorg – potensial for kultursensitiv musikkterapi?

 

Kl. 11 -11.45 (Foredrag er på norsk)

Ragnhild Strauman: Den lulesamiske salmetradisjonen – aktuell i vår tid?

Med utgangspunkt i de 15 lulesamiske salmene som er kommet med i Norsk salmebok 2013, vil Strauman gi et innblikk i den samiske salmetradisjonens kontekst og praksis.

Ragnhild Strauman (Bodø/Bådåddjo) har bakgrunn som kantor og kordirigent, og jobber nå som kulturrådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor. I perioden 2009-2019 var hun ansatt som førstelektor i kirkemusikk ved Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø, og brukte en del tid på å studere samisk språk og kultur og sette seg inn i ulike samiske salmetradisjoner. Hun var medredaktør i salmeboken Noen salmer fra nord, hvor det bl.a. er et kapittel med salmer fra samisk og læstadiansk tradisjon, og hun har publisert to artikler om dette temaet: «Sami hymns in the Norwegian Hymnbook – a curiosity or an obvious part of Norwegian hymn history?» (2016) og «Det e’ vårres lyda – vårres språk: Den samiske salmesangen som ressurs» (2020).

 

Kl. 12.00 – 12.40

Mikkel Eskil Mikkelsen: En takkejoik til Gud - Lulesamisk joik og joiketradisjoner (Foredraget er på norsk)

Mikkel Eskil Mikkelsen vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i sin masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. 

- Til tross for forsøk på usynliggjøring har en praksis for joik vært til stede i Tysfjord og Hamarøy. Særlig betydningsfull er tradisjonen rundt ármme som vokaluttrykk om sorg og lengsel, og juojgos som fri uttrykksmåte i natur, sier Mikkel Eskil.

DOAJVVO - HÅP

Musikkteater av Åarjelhsaemien Teatere med Ronja-Katrin Larsen

FREDAG den 26. og lørdag den 27.mars:

En forestilling som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arven mellom mor og datter. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørke til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

  Doajvvo – håp    

«HÅP om en fremtid der vi en gang skal vinne gleden tilbake​.»

Larsen er opptatt av psykisk helse, spesielt blant unge mennesker. Selv er hun i dag åpen om at hun er bipolar. Det er viktig for henne å dele det, og å si til ungdom som kanskje går gjennom det samme, at det kan bli skikkelig bra til slutt.

DOAJVVO - HÅP   -

Intimkonsert med Ronja-Katrin Larsen

FREDAG 26.03 kl. 12.00 på Árran, Drag

ålgruppe: 7.klassene i Hábmer

FREDAG 26 mars kl. 19 i Kjøpsvik bibliotek.

Påmelding til Kjøpsvik Kulturhus-bibliotek tlf. 91337852. Gratis inngang

LØRDAG 27.03 kl.15 på Hamunsenteret, Presteid.

Billetter: https://nordlandteater.ticketco.events/no/nb/e/doajvvohaap 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Mer informasjon om arrangementene på kulturfestens facebookside.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Alle arrangementer ivaretar alle smittevernhensyn. På de fysiske arrangementene bes publikummere om å huske å holde god avstand, være nøye med håndhygiene og at alle med sykdomssymptomer holder seg hjemme. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Mihá kulturfest / Mihá kultuvrraávvudallam  er et samarbeid mellom Árran, Hamsunsenteret, kulturskolen, kommunen og frivilligsentralen. Idéen med festivalen er å forene tankene bak Mihá-konserten og Vi e her/mij lip dáppe-prosjektet: Vi er stolte av det mangfoldet av folk, historier og kulturuttrykk som finnes her, og dette vil vi vie en langhelg til å vise fram og feire – det være seg konserter, fortelling, utstilling, forestilling, foredrag eller annet. Også i år blir dette veldig begrenset på grunn av koronapandemien, men vi håper at mange vil være med på det som skjer!

MIHÁ program samisk                                        MIHÁ program norsk

MIHÁ prgm - samisk
MIHÁ prgm - samisk
MIHÁ prgm - norsk
MIHÁ prgm - norsk
Árran
Ronja -Katrin Larsens tekster er eksistensialistiske, de tar bla for seg hvordan det er å være et menneske....