Har du eller noen som står deg nær erfaringer eller opplevelser som kan være med på å belyse fo

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Som en del av denne granskningen har kommisjonen inngått en avtale med Árran lulesamisk senter som innebærer Árran skal samle inn personlige historier, deriblant foreta intervju på vegne av kommisjonen. De ansatte på Árran vil være omfattet av samme lovpålagte taushetsplikt som kommisjonen.

Alle bidrag er viktig, også ditt!

- Vi er glade for at vi kan bistå kommisjonen med dette viktige arbeidet og vi håper mange tar kontakt med oss og ønsker dele sin historie. Det gjelder ikke bare lulesamisktalende, men også norsktalende. For å skape et godt og likeverdig samfunn er vi avhengig av at sannheten, herunder urett som er begått, kommer frem. Og at vi kan forsone oss og se fremover med det som utgangspunkt, sier direktør ved Árran.

Kontaktpersoner på Árran er:

Direktør Lars Magne Andreassen, 90775275, lma@arran.no

Seniorrådgiver Lis-Mari Hjortfors, 94786663, lis-mari.hjortfors@arran.no

Museumsleder Harrieth Aira, 75775124 / 99047356, harrieth.aira@arran.no

Seniorrådgiver Anne Kristin Gurák, 95068961, anne@arran.no.

Seniorforsker Oddmund Andersen, 75775120,  oddmund.andersen@arran.no

Seniorrådgiver Ragnhild Lien Rahka, 75775104, ragnhild.Lien@arran.no

Spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, 75775127 / 47452822, sven.roald.nysto@arran.no