Bårjås 2020 er forsinket

Bårjås 2020 er forsinket og vil ikke bli utgitt før jul.

Bårjås 2020 er forsinket

 

2020-utgaven av Árran lulesamiske senters populærvitenskapelige tidsskrift Bårjås er forsinket. Dette på grunn av kapasitetsmessige begrensninger, som også rammet oss. 

Vi beklager dette!