Fagprøve avlagt på Árran

Sonni Eriksen har i dag bestått fagprøven i renholdsoperatørfaget. Hun er nå fagarbeider. Hun er fast ansatt på Árran, som vi håper får nyttiggjort hennes fagekspertise i mange år.

fagbrev, renholdsoperatør, renhold

Etter at pandemien traff, er ikke «renhold for syns skyld» godt nok, om noen hadde trodd det. Folk er nå langt mer opptatt av mikroorganismer og virksomheter har iverksatt ekstra renhold for å begrense spredningen av koronaviruset. Renholdsoperatørene er på mange måter våre frontkjempere i krigen mot koronaviruset. Derfor er det så viktig at de har den riktige kunnskapen. Godt jobba, Sonni.

Helse- og omsorgsdepartementet har definert renhold som samfunnskritisk oppgave. Det krever selvsagt fagkompetanse. Få yrkesgrupper forvalter så mange kvadratmeter eiendom som renholderen. Godt renhold er en forutsetning for trivelige, helsemessige omgivelser og for godt vedlikehold. Om man ikke vet hva man gjør, kan renhold være meget kostbart og resultere i store utgifter. Godt renhold er derfor viktig. Godt renhold reduserer virksomhetens sykefravær, fordi for eksempel forkjølelse og influensa reduseres betraktelig. Dette fordi renholderne har fokus på smittevern som en integrert del av jobben, hele hele året.

What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
Árran v/ Linda Jessen
Sonni Eriksen, fagutdannet renholdsoperatør.
Ragnhild Lien Rahka
Nyslått renholdsoperatør Sonni Eriksen og fagpr?