Finn Strand takkes og hedres for sin innsats for pitesamene

Árran lulesamisk senter og museum og Duoddara Ráfe vil med denne oppmerksomheten både takke for innsatsen og hedre Strands arbeid for pitesamene. Vennlige hilsener fra Stig Morten Kristensen, daglig leder Duoddara Ráfe og Lars Magne Andreassen, direktør Árran, 10. november 2020. 

Finn Albert Strand la åvtå ratjigijs gudi jagen 1999 vuododij Sálto bihtesáme siebrev. Dát ådå siebrre sihtáj ruvva dåmadit ietjam sáme «tåhkanimsajev». Dát ájadus jåhtuj bådij gå Finn Albert Strand ja gålmmå iehtjáda jáhttin lånav lånestit jus luluj mávsek báhtset vaj máhtin oasstet oabme lænsskasijdav Dokmonan Bájdara suohkanin. Duoddara Ráfe vuododij 2002 ja váldij økonomalasj åvdåsvástádusáv Dokmo lænsskasijda åvdås. Strand sjattaj stivrranjunnjusj ådå siebren. Duoddara Ráfen la læhkám ållo dåjma ja la maŋŋela rievdaduvvam vaj la saddje ådåájgásasj kontåvråjda.

Finn Albert Strandan la ja la læhkam sávva ælládit bihtámsáme giellav ja kultuvrav ja dát la læhkám vuodo suv vidno ja luojvojbargo duogen. Suv bargos, ja guovdátja åvddånimes, de la dálla luondulasj sihtat ásadit museumdåjmav bihtámsáme guovlon. Árran Julevsáme Guovdásj ja Duoddara Ráfe sihti dájn aktivuodajn gijttet rátjastibme åvdås ja Stranda bargov guddnedit. Varrudagáj Stig Morten Kristensenas, bæjválasj jådediddje Duoddara Ráfe ja Lars Magne Andreassenis, direktørra Árranin, Basádismánno. 10 2020.”

 

Til Finn.

Finn Albert Strand er en av ildsjelene som i 1999 stifta Salten pitesamisk forening. Den nyetablerte foreningen ønsket snart å disponere en egen samisk «møteplass». Denne ideen ble realisert da Finn Albert Strand og tre andre kausjonerte for lånet som trengtes for å kjøpe den gamle lensmannsgården på Dokmo i Beiarn kommune. Stiftelsen Duoddara Ráfe ble opprettet i 2002 og overtok det økonomiske ansvaret for lensmannsgården på Dokmo. Strand ble styreleder for den nyoppretta stiftelsen. Duoddara Ráfe har hatt stor aktivitet og ble senere ombygd slik at det rommer moderne kontorlokaliteter.

 Finn Albert Strand har hatt og har et ønske om å revitalisere pitesamisk språk og kultur og det har vært årsaker til hans engasjement og frivillige innsats. Det er helt i tråd med hans engasjement og en naturlig utvikling for senteret, at vi nå ønsker å etablere ei museumsvirksomhet i pitesamisk område. Árran lulesamisk senter og museum og Duoddara Ráfe vil med denne oppmerksomheten både takke for innsatsen og hedre Strands arbeid for pitesamene. Vennlige hilsener fra Stig Morten Kristensen, daglig leder Duoddara Ráfe og Lars Magne Andreassen, direktør Árran,  10. november 2020».

 

Les mer

Språkkampen har ikke vært nytteløs

Finn Strand har i 20 år kjempet for et alvorlig truet språk. Det har gitt resultater.

NRK Sápmi

 

Duoddara Ráfe og Árran lulesamisk senter og muse
Finn Strand
Duoddara Ráfe og Árran lulesamisk senter og muse
Finn Strand