SAMISK SPRÅKUKE, 19.-25.OKTOBER 2020

Árran- lulesamisk senter og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har gått sammen om prosjektet «Julevsáme mánájgirje».
Mandag 19.10 klokken 18-21 i Árran auditorium foreleser språkviter Nora Fangel-Gustavson om «Verktøy for oversettelse».

Denne forelesningen er en del av prosjektet, og vi ønsker å samle alle som interesserer seg for samisk språk og oversettelsesarbeid. Vi ser helst at flest mulig møter fysisk, men vi kan også prøve å legge til rette for at andre kan delta via Teams.

Nora Fangel-Gustavson foreleser via Teams, men det vil bli både forelesning, øvelser og gruppearbeid.

Det er ønskelig med ei oppfølging av denne forelesningen i januar måned der også Nora deltar fysisk.

Arrangementet er gratis.

Velkommen.

Sametinget
Samisk språkuke 19.- 25. oktober 2020