Bååstede - mens vi venter på kulturarven...

Árran er i gang med å forberede mottaket av kulturarven, som består av rundt 340 museumsgjenstander som stammer fra det lulesamiske området. Eksakt tidspunkt for når tilbakeføringen vil skje, er ennå ikke fastsatt. (Samleartikkel om Bååstede.)

Den lulesamiske gjenstandssamlingen skal innlemmes i sitt opprinnelige språk- og kulturmiljø, og slik blant annet bidra til revitalisering av duodje og språk og formidling av kulturhistorie i vårt område.

Fra midten av 1800-tallet fram mot 1970-årene bygde Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo opp en relativt omfattende samisk gjenstandssamling der deler av denne samlingen nå skal tilbakeføres til Sápmi. 19. juni 2019 underskrev de samiske museene i Norge en historisk avtale om tilbakeføring av rundt 1600 gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum.

Etter tilbakeføringen blir gjenstandene kunnskapsbank for det samiske folk som i en periode med fornorskning mistet mye av denne kulturarven. 

I Bårjås 2017/2018 kan du lese en fyldig artikkel om Bååstede-gjenstandene som er tilbakeført. Den kan du bestille i Árrans nettbutikk: Bårjås 2017/2018

BÅÅSTEDE - TILBAKEFØRING AV SAMISK KULTURARV

HISTORISK AVTALE BLE SIGNERT – SAMISK KULTURARV TILBAKEFØRES

FLERE HUNDRE MUSEUMSGJENSTANDER TIL ÁRRAN LULESAMISK SENTER

BÅÅSTEDE VED EN MILEPÆL – DET FØRSTE FORDELINGSMØTET ER GJENNOMFØRT

Harrieth Aira, Julevsáme guovdásj 2016.
Goabdes Hábmeris, gávnnum 1880-1890 jagijn. Sjamantromme funnet på Hamarøy 1880-1890.