Árran julevsáme guovdasj er 25 år.

I dag 28. april 2020 feirer vi at det er 25 år siden Árran ble etablert som stiftelse. I dag bygger Árran for fremtiden med ny barnehage, nytt uteområde og søker nå finansiering for å renovere og bygge om hovedbygget med nye utstillinger, ny butikk og kjøkken, samt kunstmagasiner og kunstmuseum.

I dag 28. april 2020 feirer vi at det er 25 år siden Árran ble etablert som stiftelse.  Til stede for stifterne på stiftelsesmøtet i 1995 var for Tysfjord kommune: Ordfører Jann Skogvoll, ForNordland fylkeskommune: fylkesadvokat Bjørn Richard Monssen og for Staten representert v/Fylkesmannen i Nordland: avd. sjef Roar Arne Kvitvik og førstekonsulent Tor Sande.  Adm. Leder Filip Mikkelsen var til stede. Det ble deretter innkalt til styremøte. Første styre bestod av Skogvoll og Sande i tillegg til Aase Falch (styreleder) oppnevnt av Nordland Fylkeskommune, Kjell Arne Mathisen oppnevnt av lokale samiske organisasjoner, mens Sunmar Amundsen ble valgt av de ansatte. Senere overtok Sametinget Statens plass i styret og fom. 2020 oppnevner Hábmera suohkan-Hamarøy kommune styrerepresentant.   

Árran har i alle årene drevet med en rekke oppgaver og mange mennesker og barn/ungdom har hatt sitt daglige virke eller vært elever ved senteret, eller som leietakere. Kjerneoppgavene står enda fast;               

  • Museumsvirksomhet (inkludert pitesamisk museumsvirksomhet)
  • Kulturhusfunksjon
  • Språksenter (språkkurs)
  • Duodje/kulturskole
  • Prosjekter (forskning og dokumentasjon)
  • Barnehagedrift.
  • Utleiebygg (foruten kortere leiekontrakter/enkeltpersoner, leier disse kontorer ved Árran i dag: Sámedigge- Sametinget, Nuortta universitiehtta/Nord Universitet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet/ UiT Norgga árktalaš universitehta , Same låhkåmguovdásj, Statped- Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD), Hamarøy Næringsforum, NRk Sápmi og Sørsamisk Kunnskapspark/Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe)

Árran mánájgárdde/barnehagen er nå skilt ut som eget selskap med Árran som eneaksjonær, og vi bygger nytt barnehagebygg som står ferdig i juni 2020. 

Av andre oppgaver som kan nevnes er fjernundervisning på grunn- og vgs nivå, som vi drev med i 20 år, forlagsdriften fortsetter vi med og vi utgir fast to skriftserier Bårjås og Tjálarájddo, i tillegg til barnebøker.   

Árran bygger for fremtiden med nytt barnehage, nytt uteområde og søker nå finansiering for å renovere og bygge om hovedbygget med nye utstillinger, ny butikk og kjøkken, samt kunstmagasiner og kunstmuseum.

Pga. koronasituasjonen må vi holde stengt for besøkende enda en stund og kan vi ikke invitere til storstilt feiring som tidligere planlagt. Vi kommer dog til å markere dette ved å invitere til åpning av nye barnehage i august 2020, samt arrangere et seminar og utgi en spesialutgave om Árran i 25 år i tidsskriftet Bårjås.

Vi gratulerer dere og oss selv med dagen og ser frem til å være et viktig senter også de kommende 25 årene.   

 

 

Árran / Lars Magne Andreassen
Árran / Ragnhild Lien Rahka
Blomsterhilsen fra ordfører Hamarøy kommune
Árran / Ragnhild Lien Rahka
Bjørg Paulsen, fagarbeider renholdsfag, ansatt i 1994, før åpning av Árran.