AVLYST! Mihá- kulturfestival på Árran er avlyst.

Fra 26. til 29. mars blir det kulturfest i Hamarøy, og alle er velkommen til å være med!Nye Hábmer skal feires, og det er ønskelig å fylle hele kommunen med kulturaktiviteter, både nye arrangementer og alt det fine som allerede eksisterer.
Mihá kulturfest er et samarbeid mellom Árran - Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter, DSJ - Doajmmasiebrre Julevsábme, Hábmera suohkan - Hamarøy kommune, Hábmera kultuvrraskåvllå/Hamarøy kulturskole, Hamsunsenteret, Hamarøy Frivilligsentral og andre aktører som vil bidra.

Spennende og variert program

Mihá – kulturfestival på Árran

 

En takkejoik til Gud - Lulesamisk joik og joiketradisjoner

Mikkel Eskil Mikkelsen er kantor og vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i sin masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. 

- Til tross for forsøk på usynliggjøring har en praksis for joik vært til stede i Tysfjord og Hamarøy. Særlig betydningsfull er tradisjonen rundt ármme som vokaluttrykk om sorg og lengsel, og juojgos som fri uttrykksmåte i natur, sier Mikkel Eskil.

27.mars kl 12.30

 

 Gádoj dagu jáffovuossa sisi» – om lulesamiske ordtak

Av rådgiver på Árran, Jørgen Kintel

27.mars kl. 13.30

 

Boklansering av Johan Borgos nye bok, Samer ved storhavet

27.mars kl. 14.15 – 15.15

Johan Borgos skrevet en bredt anlagt bok om samisk historie vest for Tjeldsundet. I boka tegner han bildet av ei tallrik folkegruppe med en dynamisk og tilpasningsdyktig kultur, enten kildene kaller dem fjellsamer, markesamer eller sjøsamer. Næringene deres omfatter alt fra tamreindrift og havfiske til duodji, båtbygging, gårdsdrift og smedarbeid, og ikke minst handel med norske naboer.

Boka har en temadel om levesett og kulturhistorie, en områdedel som forteller om nesten tusen samiske par som levde på øyene fra 1600 til 1820, og en slektsdel med familieregister for den samiske folkegruppa fra 1600 til 1820. De to siste delene vil være nyttige hjelpemidler for alle som leiter etter samiske slektsrøtter i en periode med vanskelig tilgjengelige kilder.

Historiker Johan Borgos har gitt ut en rekke bygdebøker og er en aktiv foredragsholder om samisk kultur og historie i Vesterålen. Tidligere har han skrevet heftet «De er her ennå» om Vesterålens sjøsamiske historie.

Johan Ingvald Borgos er født i 1939 i Øksnes. Han er historiker, lærer og tidligere bygdebokforfatter med 14 bygdebøker for kommunene Andøy, Sortland og Øksnes bak seg.

Vi på Árran ser frem til å møte Johan Borgos og bli nærmere kjent med hans nye bok. Etter lanseringen vil det være muligheter for nærmere samtale med Borgos.

Velkommen!

 

Kom å spise middag på Árran

27.mars fra kl 15.30 – 16.30

Vi selger kjøttsuppe. Vi beregner mat til 50 personer, først til mølla…

 

Máddja og Garrjja  - Samiske eventyr for barn og voksne

27.mars kl. 16.30

Eventyr- og kulturformidler Lis-Mari Hjortfors og Kari Anne Thomassen har sammen utviklet et eventyrkonsept som har fått navnet «Máddja og Garrjja».

Fortellingene har Kari Anne og Lis-Mari skrevet selv eller blitt fortalt. De har gjerne utgangspunkt og historisk tilknytning til livet ved kysten og havet i Tysfjord, og livet ved elver og sjøer i Nord Sverige.

- Vi vil løfte fortellingene og overføre den muntlige historia til neste generasjon. Lulesamisk er hjertespråket og det kjennes viktig å videreformidle fortellingene mellom generasjonene, sier Kari Anne.

Historiene formidles på både lulesamisk, svensk og norsk for at alle skal forstå, lære og få med seg historiene.

Lis-Mari Hjortfors har sine røtter i Storlule og bor i Gällivare. Muntlig tradisjon og det å skrive er viktige deler i hennes liv. Hun arbeider deltid som etnolog/forsker ved Árran i Tysfjord, samtidig som hun skriver på sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Umeå.

Kari Anne Thomassen kommer fra Musken i Divtasvuodna/Tysfjord, men bor i Gällivare. En skrivende sjel fra fjorden og havet som jobber som vikarierende barnehagelærer ved Sameskolan  i Gällivare.   

 

Árran arrangerer Slekts-LAN

27.03. Kl. 17:00 – 21:00. Kantina på Árran

Vertskap : Ragnhild Lien Rahka og Peter Berg Mikkelsen

Stikk innom kantina på Árran for en kopp kaffe og prate slekt. Arrangementet er både for deg som er nybegynner, de som er mer erfarne slektsforskere og de som leter etter samiske slektsnavn. Vi satser på en hyggelig kveld, der alle hjelper alle med slektsspørsmål. Ta gjerne med deg dine slektsdokumenter, enten du har dem på papir eller på PC. Opplegget er slik at alle hjelper alle så godt man kan.

For deg som har vurdert å starte med slektsforskning, vil dette være en fin arena. Du kan få hjelp fra erfarne slektsforskere til hvor og hvordan søke for å finne dine forfedre. Du kan få tips om slektsforskningsprogram, om kilder der man kan finne slekt og hvordan registrere m.m. Den erfarne kan kanskje finne noen svar, få løst et problem man har slitt lenge med.

Ta med PC, papirer, slektsspørsmål eller bare godt humør! Åpent for alle.

Velkommen!