Boklansering Tsuobbunejtsusj

(Paul Owen Lewis 2001 - "Frog girl" -Jårggåliddje / oversetter: Ole Fredrik Ivar Vándar m.fl.)

Boklansering i lavvuen ved May Judith Haukland Amundsen, Árran barnehage, 6. februar 2020. 

I salg i Árranbutikken og Árran nettbutikk, her

https://arran.no/nettbutikk

Árran Mánnàjgárdde