Moltebærprosjektet - hva skjer?

Moltebær- og sankingsprosjektet som ble igangsatt i mars 2019 er godt i gang.

I mars 2019 igangsatte Árran i samarbeid med tre andre forskningspartnere et nytt forskningsprosjekt om sanking, stedsnavn, språk og fortellinger blant annet i Tysfjord. 

Her er en nærmere presentasjon av prosjektet.

Siden da har prosjektgruppa/forskergruppa bestemt at vi fra tid til annen skal informere om prosjektets framdrift gjennom en blogg. Gjennom bloggen ønsker vi å formilde aktivitetene i prosjektet og bidra til bevisstgjøring om verdien av tradisjonskunnskap i kystsamiske samfunn.

Her er det første blogginnlegget fra prosjektets Tysfjord-del. Følg oss videre.

Prosjektets framdrift

Siden prosjektets oppstart i mars i fjor, har prosjektets Tysfjord-del gjennomført intervju og snakket med personer sommeren og høsten 2019.

Dette er personer som sanker moltebær og andre bærsorter hver bærsesong. Enkelte av dem sanker også andre vekster i naturen.

Flere av dem har også kunnskap om hvordan sankings- og moltebæraktiviteter har vært fra 1950-tallet og fram til i dag. 

─ Mån lav de viessomájgev muorjjim, ja mån muorjjiv vilá, maŋemusát dán giese muorjjijiv.

─ De li láttaga ma li ájnnasamos muorje munji.

─Jeg har plukket bær i hele mitt liv, og jeg sanker fortsatt bær, også denne sommeren plukket jeg bær.

─ Moltebæra er for meg den viktigste bærsorten.

(Forteller, kvinne fra Tysfjord).

Tradisjonskunnskap i praksis

Det er også innsamlet stedsnavn og fortellinger som en del av tradisjonene, og fortellingene viser at tradisjonene er en del av folks hverdag.

Det gjenstår enda å gjøre enkelte intervju. Og forhåpentligvis vil det bli anledning i kommende års moltebærsesong å følge noen av bidragsyterne ute på myra og på fjellet for å følge aktivitetene «live» når de utføres ute i landskapet. 

Det innsamlede materialet skal nå gjennomgås og systematiseres med sikte på å gi ytterligere bidrag til disse praksisene blant samene i Tysfjord.

Dette er tradisjonskunnskap i praksis som er svært spennende å få lov til å delta i og følge.

Takk til alle de som hittil har bidratt i prosjektet!

Árrans kontaktperson er Harrieth Aira,

e-post: harrieth.aira@arran.no, tlf. 99 04 73 56.

Harrieth Aira
Harrieth Aira