Prosjekt Jasska/Trygg har fått utdelt Justisdepertementets (JD) pris for samarbeid og samordning i

Prosjektleder for Jasska-tillitsbygging, Kristin Green Johnsen, er veldig stolt og glad over prisen.

Jasska har vært et veldig viktig prosjekt for det samiske samfunnet, for alle i Tysfjord, også langt utover Tysfjords grenser. Árran sitt ansvar for tillitsbygging har vært både utfordrende og tildels vanskelig. Derfor kjennes det ekstra godt å ha fått en slik anerkjennelse i form av Justisdepertementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner og seksualisert vold. 

Fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen hadde æren av å ta i mot prisen på 250 000 kr, på RVTS Sør sin konferanse i går. 

Prisen har til hensikt å løfte fram gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 

Samarbeid på tvers av ulike kulturer har vært helt avgjørende for at vi skulle lykkes med dette prosjektet, sier prosjektleder på Árran, Kristin Green Johnsen. I følge Green Johnsen så har tillit og åpenhet vært de viktigste grunnpilarene i dette samarbeidet og samordningen. 

I går var mange ulike samarbeidsaktører samlet på Fauske på ei nettverkssamling i regi av Jasska/Trygg, for å dele erfaringer og opplevelser i prosjektperioden. Dermed var det en utmerket anledning for å kunne overrekke den gledelige nyheten. 

Det er mange som har vært med å bidra i prosjektet og som har gjort en fantastisk innsats i dette forebyggende arbeidet. Árran, med sitt delprosjekt tillitsbygging, har gjort en formidabel innsats, gjennom egne tiltak, men også gjennom samarbeidet med de andre ulike delene ved prosjektet. Vi er den samiske stemmen inn i prosjektet, i følge prosjektlederen. 

NRK Sápmi
Leder for tillitsbygging i prosjekt Jasska/Trygg; Kristin Green Johnsen