Seminar om kjønn; "Å være mann nok" - menn, maskulinitet og seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep blant gutter og menn er vanligere enn mange tror. Som utsatt kan man ofte føle seg alene og ikke vite hvordan man skal snakke om det som har hendt. Det er ofte skam knyttet til det å fortelle at man har vært utsatt og mange er redd for ikke å bli trodd om man forteller.

Reform-ressurssenter for menn, Likestillingssenteret KUN i Steigen, SANKS og Utsattmann kommer til Árran lulesamisk senter onsdag 13 november for å bidra til mer åpenhet om menn utsatt for seksuelle overgrep. Seminaret vil arrangeres i auditoriet fra kl. 17:00-21:00. I tillegg kommer Erlend Elias for å fortelle fra sitt liv.

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta.

Seksuelle overgrep forstås ofte som en kvinnelig erfaring i vårt samfunn, og vi lærer tidlig at menn er sterkere enn kvinner, så hvordan kan de være utsatt? Å være utsatt mann passer liksom ikke inn i kjønnsrollebildet. Hvilke utslag gir det seg for menn å være utsatt for seksuelle overgrep? Kan mannligheten trues av umannliggjøring?

Mange forteller aldri om at de har vært utsatt og mange tar ikke i bruk hjelpeapparatet. Hva skal til for at flere gutter og menn søker hjelp når de har vært utsatt, spør Reform -ressurssenter for menn.

Likestillingssenteret KUN i steigen vil ta opp hvordan sosial kontroll former og påvirker vårt hverdagsliv, i form av skam, ryktespredning og lojalitet. 

Utsattmann kommer for å dele av sine personlige erfaringer, og fra sitt arbeid. Ved bruk av egne fortellinger, så synliggjøres at seksuelle overgrep er et stort problem, som ikke skal ties ihjel, men snakkes ihjel. 

Tilstede er SANKS for å bidra med sin kompetanse, og dersom det skulle være noen som har behov for å samtale underveis og i etterkant. 

For mer info, kontakt; kristingreenjohnsen@arran.no