Kulturminnedag i Gjerdalen, Hamarøy kommune

Offisiell åpning av nye skilt om kulturminnene i Gjerdalen.
Tid: Tirsdag 24. september kl. 12.00

Møtested: Statkrafts hytte i Gjerdalen

  • Kulturelt innslag ved Sissel Horndal
  • Fortelling om bruken av området ved Oddmund Andersen
  • Offisiell åpning ved ordfører Jan-Folke Sandnes
  • Vi ser på steingjerdene og andre kulturminner

 

Gratis bålkaffe og klappakake!

 

Alle er velkomne!