Árran med andel i prestisjetung internasjonal museumspris.

Teknisk Museum tok hjem viktig internasjonal pris for omdiskutert FOLK-utstilling. Den prestisjetunge museumsprisen utdeles av British Society for the History of Science (BSHS). Árran samarbeidet med Teknisk Museum om FOLK-utstillingen og har dermed en bit av prisen.

Teknisk Museum fikk prisen for beste utstilling i kategorien store utstillinger for utstillingen «FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser». Árran var medprodusent av utstillingen, med fotografier, tekster og intervju, utviklet over en tids samarbeid. Utstillingen setter søkelyset på rase, den historiske vitenskapelige rasismen og dennes ettervirkninger på dagens samfunn. (Se pdf over medvirkende nederst på siden.)

I utstillingen ble det bl a vist en montasje av fire fotografier fra Alette Schreiners avhandling/bok "Antrhropologische lokaluntersuchungen in Norge, Hellemo (Tysfjordlappen)", Utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, for Fridtjof Nansens Fond. Film, intervjuer og tekster laget på Árran, inngikk i utstillingen.  

I 1914 og 1921 var Alette og Kristian Schreiner, sammen med Johan Brun. i Tysfjord, hvor de fotograferte, observerte og målte 222 samer. 92 av disse er presentert på 78 fotografier. Noen personer er på flere fotografier og noen fotografier viser flere personer. To av personene som både er målt og presentert på fotografi, er små barn på 2 og 2 1/2 år. Fire av bildene i Árrans Schreinersamling inngikk i utstillingen.

Internasjnal pris. 

British Society for the History of Science (BSHS) berømmet Teknisk Museum for å utforske den historiske vitenskapelige rasismen og dennes ettervirkninger på dagens samfunn,

Juryen understreket at utstillingen er enestående med hensyn til innhold og at den demonstrerer hvilken rolle et nasjonalt museum kan spille som et forum for diskusjon av vanskelige temaer. Juryens fulle begrunnelse her. 

Vi gleder oss over at Árran sitt mangeårige engasjement i vanskelige temaer, gjør oss til en relevant samarbeidspartner.

Teknisk Museum har de senere årene skapt mange relevante og utfordrende utstillinger og vunnet priser for det.

- "Det gleder ekstra å vinne pris for utstillingen som tar opp et vanskelig tema. Kritiske perspektiver på vitenskap, teknologi og medisin blir enda viktigere når det gjelder de store spørsmålene i vår tid, med bl.a. rasisme og fremmedfrykt, klima og utnyttelse av gammel og ny teknologi",  sa museets direktør Frode Meinich i en kommentar.

- "I Norge er det en pågående offentlig debatt knyttet til rase, mens rasismen er en del av hverdagen for mange nordmenn og folk som bor i Norge. Vi trenger utstillinger som FOLK for å forstå og kunne  delta i disse viktige diskusjonene, men også for å komme opp med nye initiativer og handlinger", fortsatte direktøren. 

- "Vi er dessverre ikke ferdige, verken med vitenskapelig rasisme eller rasisme i samfunnet generelt", sier utstillingskurator Ageliki Lefkaditou ved Teknisk Museum.

Se utstillingens egne sider

Prosjektleder Jon Kyllingstad i Østlandssendingen

Teknisk Museum
Plakat for utstillingen FOLK, Teknisk Museum, Oslo.
Foto: Árran (Oddmund Andersen)
Montasje av Schreinerbilder, slik det ble vist i utstillingen FOLK på Teknisk Museum.