Kurs i Samisk kulturforståelse høsten 2019

Ny runde med kurs i Samisk kulturforståelse gjennomføres høsten 2019.

Offentlig ansatte og deres samarbeidspartnere som jobber i tjenester og arbeider i områder med samisk befolkning inviteres til å delta på kurs. Kursene inngår som en del av Prosjekt Jasska/Trygg og arrangeres av Árran lulesamisk senter.

Program foreligger. Se vedlegg.

Kurs i Samisk kulturforståelse;

Scandic Narvik, 14-15 okt. 2019  Påmeldingsfrist; 23 sept.

Hamsundsenteret, 4-5 nov. 2019  Påmeldingsfrist; 21 okt.

Kursene går over to dager, med en dag grunnleggende innføring i samisk språk og kultur, og en dag med ulike fordypningsemner.

Kursene er gratis for kommunalt ansatte i Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik, og for samarbeidspartnere som jobber tett opp mot prosjekt Jasska/Trygg.

Øvrige betaler en kursavgift på kr. 700,- per dag. 

Påmelding til;

kristin.green.johnsen@arran.no

For nærmere info;

Kristin Green Johnsen

Tlf: 97969599

Kristin Green Johnsen