9. august er internasjonal dag for urfolk

Gratulerer med urfolksdagen. Verdenssamfunnet godtar at urfolk har egne kulturer, som skiller seg fra statene de lever i.

Urfolk, FN, urfolkssprk

Slik FN sier det, er det slik at urfolk praktiserer sin særegne kultur og skiller seg fra flertallet i et samfunn. Den internasjonale urfolksdagen ble innført i 1994 i forbindelse med det første møtet i arbeidsgruppen for verdens urbefolkninger. Gruppens virksomhet er en del av FNs arbeid for menneskerettighetene. Dagen setter søkelys på urfolks kultur, og på det store mangfoldet urfolk representerer. Det er også en anledning til å øke innsatsen mot diskriminering, ekskludering, og fattigdom som mange opplever daglig.

FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet.  Les også: 2019 ER FN-ÅRET FOR URFOLKSSPRÅK

Enkle fakta: 

  • 370 millioner mennesker regnes som urfolk.
  • De bor i 90 ulike land, og utgjør rundt 5000 urfolksgrupper.
  • Urfolk utgjør rundt 5 prosent av verdens befolkning.
  • Det fins rundt 7000 språk blant verdens urfolk.

 FNs urfolksdeklarasjon

FNs erklæring for rettighetene til urfolk ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. september 2007, etter mer enn tjue års forhandlinger mellom stater og urfolks representanter. 144 land stemte for, mens fire land stemte mot (Australia, Canada, New Zealand og USA). 11 land stemte avholdende: Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russland, Samoa og Ukraina. 

Teksten fastsetter både individuelle og kollektive rettigheter for urfolk, samt rettigheter til kultur, identitet, språk, arbeid, helse, utdanning og andre tema.

Erklæringen legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig.

Erklæringen forbyr også diskriminering mot urfolk og framhever at urfolk må delta i alle saker som angår dem. De har rett til være særegne, og følge sine egne mål for å nå økonomisk og sosial utvikling.

Verdenssamfunnet godtar at urfolk har egne kulturer, som skiller seg fra statene de lever i.

I tillegg til urfolksdeklarasjonen er urfolks rettigheter sikret i ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolks rettigheter (1989)

FN har også opprettet en spesialrapportør og et permanent forum for urfolk, som skal gi råd og koordinere organisasjonens arbeid med urfolks rettigheter.

 

Ragnhild Lien Rahka
Restaurering av gammen ved Árran.