Opplevelser og reiseliv i det samiske landskapet.

Invitasjon til seminar 29. august 2019. Árran lulesamisk senter er norsk deltaker i Interreg-prosjektet «Viesso duobddága / Levende landskap. Samisk natur og kultur som grunnlag for opplevelser og reiseliv”.

Vi inviterer i samarbeid med våre svenske Interreg-partnere Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk og Luleå tekniske universitet til fagseminar ved Árran på Drag i Tysfjord torsdag 29. august kl. 09.00–13.00.

Prosjektet, som ble startet i 2018 og løper fram til høsten 2020, tar sikte på å utvikle kunnskap om lulesamisk naturbruk og kulturarv som grunnlag for opplevelser og reiseliv. Det er vårt mål at denne kunnskapen tas i bruk av gründere og etablerte virksomheter for utvikling av nye produkter i reiselivet.

PROGRAM

09.00: Samisk reiseliv. Utfordringer, perspektiver og metoder.

  • Martin Rimpi (Árran): Árran lulesamisk senter og reiselivet i regionen.
  • Oddvar Svendsen (Árran): Prosjektet Levende landskap: Fysisk sted og digitalt produkt som grunnlag for opplevelser og reiseliv.
  • Anna Ståhlbröst (Luleå tekniska universitet): Samiske landskap – utvikling av app for samiske kulturminner, steder og reiseliv.

10.30: Fra fag og felt til opplevelser og reiseliv. Prosjektets forskere legger fram resultater fra forskning og feltarbeid med vekt på steder med potensiale for opplevelser og reiseliv.

  • Kjell-Åke Aronsson og Maria Nordvall fra Ájtte.
  • Oddmund Andersen, Lis-Mari Hjortfors og Oddvar Svendsen fra Árran.

12.15–13.00: Felles lunsj.

­­­­­­­­­­Informasjon og påmelding

For nærmere informasjon, kontakt

  • Martin Rimpi tlf. 99 50 61 95 eller
  • Oddvar Svendsen tlf. 99 02 35 27.

Påmelding til Árran lulesamisk senter (poassta at arran.no) innen fredag 23. august 2019. Påmelding innen fristen gir rett til deltakelse ved seminaret inkludert felles lunsj.

 

Oddvar Svendsen
Stefjordbotn ble tatt i bruk av lulesamer fra Sverige omkring 1900 og hadde fast bosetning fram til 1960-tallet. I dag er det et idyllisk feriested undet Stetinden.