Historisk avtale ble signert – samisk kulturarv tilbakeføres

Onsdag 19. juni 2019 underskrev de samiske museene i Norge en historisk avtale om tilbakeføring av rundt 1600 gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum.

Signeringen fant sted på på RDM-Kautokeino bygdetun i Guovdageaidnu/Kautokeino.

Dette skjedde på dagen 7 år etter at samarbeidsavtalen om tilbakeføring av gjenstandene ble undertegnet i Karasjok 19. juni 2012. Avtalen ble undertegnest av Sametingspresident Aili Keskitalo, direktørene fra de to norske museene og representanter for de samiske museene.

Direktør Lars Andreassen underskrev avtalen på vegne av Árran julevsáme guovdásj - lulesamisk senter.

Det var en høytidelig stund på Guovdageaidnu - Kautokeino bygdetun der overføringsavtalene ble signert, og det er fantastisk å ha fått lov til å være en del av dette historiske øyeblikket.

Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv

Tilbakeføringsprosjektet Bååstede- har med dette tatt et viktig skritt fram i prosessen fram mot at samisk kulturarv forvaltes og formidles av samene selv, og prosjektets første del er gjennomført.

På 1800- 1900-tallet ble det samlet inn 4200 gjenstander fra hele Sápmi til Universitetets Etnografiske museum i Oslo, som senere ble del av Kulturhistorisk Museum. Gjenstandene ble etter hvert deponert til Norsk Folkemuseum. Denne samiske samlingen i Oslo ble i hovedsak innsamlet før man hadde egne samiske institusjoner.

Kommer hjem

Gjenstandene skal nå innlemmes i sine opprinnelige språk- og kulturmiljø, og slik blant annet bidra til revitalisering av duodje og språk og formidling av kulturhistorie i sine respektive områder.

Gjennom dette blir de nå kunnskapsbank for det samiske folk som i en periode med fornorskning mistet mye av denne kulturarven.

Det er fremdeles behov for midler til oppgradering av magasiner og utstillingsrom ved de samiske museene, og også til styrking av kompetanse til å håndtere gjenstandene. Alt dette må på plass før kulturarven kan vende hjem.

Les mer (medieomtale):

NRK: https://www.nrk.no/sapmi/1600-historiske-kulturskatter-skal-tilbake-til-sapmi.-koster-titalls-millioner.-1.14591516 

Avisa Nordland: https://www.an.no/tysfjord/samer/kultur/historisk-samisk-avtale/s/5-4-1028452?fbclid=IwAR0zbi6Hl2ERRWfeoDP1yAT26YmBXh_lnlUnoYZ1Nyvx7K8Rh7lgPDzuzug

Museumsnytt: https://museumsnytt.no/baastede-eiendomsretten-endelig-overfort/ 

Sametinget: Tale i forbindelse med Bååstede-avtalen om tilbakeføring av samisk kulturarv: 

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Tale-i-forbindelse-med-Baaaastede-avtalen-om-tilbakefoering-av-samisk-kulturarv?fbclid=IwAR0VP3r1T6h7BuoKICgAtl6qLD8P6ZWYFwBe2rtXqVgS8vEcBA0wYcHHzJ4

Les mer om Bååstede: https://arran.no/baastede/?Article=78