Arran med i nytt Interregprosjekt.

Projektet "Viesso duobddága" er et nytt Interregprosjekt. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Samarbeidspartnere er Luleå tekniska universitet, Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk og Árran Lulesamisk Senter.

Prosjektet vil bidra til å skape mangfold i kunskapen om den lulesamiske kulturarven, sier. Kjell Åke Aronsson, forsker på Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk, til Sameradion & SVT Sápmi.

Les og og lytt til hele nyheten som presenteres av Sameradion & SVT Sápmi (Lenke nederst påsiden):

Gränsöverskridande projekt ska synliggöra lulesamisk kultur.

Publicerat 31.05.2019 kl 06.18

Flera tunga finansiärer går in med pengar för att skapa en mångfald i kunskapen om det lulesamiska kulturarvet.

Med hjälp av EU-pengar ska Luleå tekniska universitet, Árran, och
Ájtte skapa en plattform där lulesamisk historia tar plats. Tanken är att projektet ska lyfta mångfalden i det lulesamiska kulturarvet, berättar Kjell Åke Aronsson, forskare på Ájtte. 

- För många reser ju vägen fram och ser de här lulesamiska ortsnamnen men man reflekterar inte kring vad de betyder. Så det här är ju tänkt både för ortsbor och långväga besökare - att man får lära sig mer om det samiska kulturlandskapet.

Projektet heter Viesso duobddága och är ett Interregprojekt som får medfinansiering från EU. 

Målet är att skapa en app för webben och för mobiltelefoner där personer kan navigera sig över lulesamiskt område och lära sig mer om till exempel samiska ortsnamn, säger Kjell Åke Aronsson.  

- För ortnamnen berättar ju väldigt mycket om terrängformationer och vad det kan ha varit för verksamhet på olika platser. 

Senast augusti 2020 ska projektet vara färdigt, och Kjell Åke Aronsson berättar om ett exempel där ett samiskt ortsnamn försvunnit.

- Om vi far upp till Gällivare och ska upp mot Allaváara, så är det ju en stor sjö på vänster sida och den heter Sikträsk. Och det tänker alla att det är ett bra namn för det finns ju sik i sjön men det ursprungliga namnet är något helt annat. Det är Siehka, och det var ett hus för renar, säger Kjell Åke Aronsson, forskare på Ájtte.

Tobias Poggats, Sameradion & SVT Sápmi
tobias.poggats@sverigesradio.se

 Sameradion & SVT Sápmi

Ragnhild Lien Rahka
Kjell Åke Aronsson, forsker på Ájtte - Svenskt Fjäll - och Samemuseum, Jokkmokk
Kartutsnitt
Siehka og Sikträsk har ulik betydning: Sikträsk – det finns sik i sjön . Siehka - ett hus för renar