Temakveld om samiske musikalske tradisjoner. Arrangører: Sametingets bibliotek og Árran

Hvilke musikalske tradisjoner har vi i lulesamiske områder i dag og hvilken betydning har disse tradisjonene i våre liv?
23.oktober kl. 18.00 på Árran- julevsáme guovdásj /lulesamisk

Joik, vuolle og luohti er de mest kjente og eldste musikkformene i den samiske kulturen.  
Joik ble alt for flere hundre år siden beskrevet som hedensk av kirke og storsamfunn og disse negative beskrivelsene medførte at joiken stilnet mer og mer. Flere plasser og på mange arenaer ble joik rett og slett forbudt. Fortrengningen av joiken ble forsterket gjennom undervisningen på skolene der joik og samiske musikktradisjoner over en lang periode ikke ble verdsatt.  
Vuggesanger, salmer og spesielt religiøse salmer er også en sentral del av den samiske tradisjonen. I lulesamisk område har den samiske salmesangen vært å høre i private sammenhenger og i de læstadianske samlingene, men også her har tradisjonen vært under press.

Soile Päivikki Hämäläinen disputerte i august i år til dr.philos-graden – om joik og helse ved UiT, helsevitenskap.  
Erling Urheim har lenge vært engasjert i samisk musikktradisjon og leder et samisk kor på Ájluokta / Drag. 

18.00- 18.45
Soile Päivikki Hämäläinen: Joik i samisk musikalsk tradisjon - godt for helsa?

18.50 – 19.10
 Måske-Ellik / Erling Urheim: Julevsáme tjuojalvisá / Lulesamiske melodier

19.10 – 20.00
Samtale: Hvilken betydning har samiske sangtradisjoner i dag? Blir den samiske musikalske kulturarven anerkjent og kan ivaretakelse av denne tradisjonen bidra til gode liv og forsoning?
I panelet: Soile Päivikki Hämäläinen, Erling Urheim m.fl.

Velkommen! Enkel servering.