Innkalling til styremøte i Árran 21.9.23

På vegne av fung styreleder Sonja Steen innkalles styret i stiftelsen Árran til møte torsdag 21. september 2023 kl. 09 -11 på Teams.

Forslag til saksliste:

 

Sak 30/23       Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Sak 31/23       Ny konstituering av styret 

Sak 32/23       Orienteringer

Sak 33/23       Regnskapsrapport per 31.8.23, u.off., jf. offl. 23, 1. ledd

Sak 34/23       Risikovurdering av stiftelsen

Sak 35/23       Vurdering av institusjonens bemanningssituasjon

Sak 36/23       Strategiplan 24-27 for stiftelsen Árran

Sak 37/23       Eventuelt

Innkalling til styremøte i Árran 21.9.23