Forskning om den samiske gården.

Oddmund Andersen, Dr. Art/ Forskningsleder, Árran lulesamisk senter, har publisert en artikkel på engelsk i Acta Borealia, som er et tverrfaglig vitskaplig tidsskrift for kulturstudier, utgitt på engelsk av Routledge med utgangspunkt i Tromsø museum / Universitetet i Tromsø. Tidsskriftet publiserer resultater av forsking på samfunn i Nordområdene.

I Tysfjord kommune, Nord-Norge, er samiske gårder nevnt i kildene i det sekstende og syttende århundre. Gården hadde en blandet økonomi med vekt på landbruk, fiske, jakt og sanking. På noen av disse gårdene er det dokumenterte gårdshauger. Mindre utgravninger har blitt utført på flere av disse arkeologiske områdene. En pollenprøve er også tatt fra en av disse stedene. Ved å bruke radiokarbonatdatering og artefaktanalyser er det mulig å datere gårdshaugene tilbake til tidlig middelalder. Etableringen av disse kulturminnene dokumenterer en endring i økonomien, og husdyrhold blir viktigere. I middelalderen oppstod dyrking av bygg som et nytt element i økonomien. Artikkelen diskuterer spørsmålet om denne endringen i økonomien kan knyttes til samisk eller norsk befolkning.

Les artikkelen The settlement mounds in Divtasvuona/Tysfjord, North Norway. Traces of a Sami fisher-farmer economy