Lulesamisk animasjonsfilm om demens ble lansert på Árran.

Ugla Mujtto sier: " Ij la dat muv vihke. Ij la avtak viheke". // “Det er ikke din feil. Det er ikke noen sin feil." Det er aldri noens feil at noen voksne har en sykdom som demens. Det er animasjonsfilmens viktige budskap til barn og alle andre som er pårørende til noen som har demens.

demens

Bella (tillatelse til bruk av navn gitt av far Ivar Otto Knutsen) har gitt stemme i den lulesamiske versjonen av informasjonsfilmen om demens for barn. Hun er en del av Árran Mánnajgardde og barn derfra var hedersgjester ved lanseringen av animasjonsfilmen. Bellas bidrag er viktig for å spre enformassjon om demens. 

Demens er en folkesykdom som rammer mange. Aldring og Helse har sett det som sin oppgave å lage informasjonsmateriell på samisk til barn i de samiske områdene, da mange barn erfarer at nære familiemedlemmer rammes av demens. Filmen er utgitt på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Ãrran har bidratt i samarbeidet om den lulesamiske filmen. Animasjonsfilmn er laget på flere andre språk, bl.a. engelsk og nederlandsk. Den har vunnet to priser i Cannes Filmfestival, «Medical Films» og «Best Animation, Graphics & Special Effects».

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om bl.a. demens.

Se filen HER 

Info om demens: Hvem ser meg

Muittátgo - Husker du (Hivand, A. 2009) (Nordsamisk-norsk bildeordbok)

Mujtá gus - Husker du (Hivand, A. 2009) (Lulesamisk-norsk bildeordbok)

Måjhtah goh - Husker du (Hivand, A. 2009) (Sørsamisk-norsk bildeordbok)

Sander Andersen
Bella med foreldrene May Bente og Ivar Otto Knutsen, sammen med Kirsti Hotvedt fra Aldring og Helse.
Ragnhild Lien Rahka
Ugla Mujtto er gjennomgangsfigur i filmen.