Høgskolestudium i duodje på Drag.

Samisk høgskole starter opp med delemne i duodje på Drag høsten 2019 forutsatt tilstrekkelig antall søkere. Undervisningsspråk er lulesamisk. Søknadsfrist (15. april 2019) - UTSATT TIL 3. JUNI 2019..

Inntakskravet er samisk på videregående skole, første- eller andrespråk. Den som ikke har samisk fra videregående, kan likevel søke, da man kan gjennomgå en språktest. 

Oppstart av studiet forutsetter tilstrekkelig antall søkere. 

 

Link til søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=sa

Les mer på de samiske sidene

https://samas.no/