Lulesamisk bibeloversetterkonferanse 10.april 2019

Velkommen til åpne presentasjoner i forbindelse med Lulesamisk bibeloversetterkonferanse 10.april 2019 kl 19.00 -20.30 Sted: Stormen, litteratursalen.

Bibeloversettelse, Bibel


Tema: «Presentasjon av lulesamisk bibeloversettelse»


Medvirkende:
- Ánn Risstin Skoglund, leder av redaksjonskomiteen
- Mikael Winninge, prosjektleder Svenska Bibelsällskapet
- Hans Olav Mørk, Det norske Bibelselskapet
- Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes
- Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær Samisk kirkeråd


Vi inviterer også til forelesning og seminar: Onsdag 10.04.2019 på Clarion Collection Grand hotel Bodø Kl 13.15- 15.00


Tema: «Iellema Gærdda – livets reingjerde» Språkarbeid og forsoning i lulesamisk område.


V/ Rolf Steffensen,prest i lulesamisk språkområde /sokneprest Drag-Helland og Korsnes sokn
15:00 kaffe
15.30 – 17.00 Åpent tekstseminar - her kan man følge bibeloversetternes arbeid


Alle arrangementer er gratis - ingen påmelding


For informasjon kontakt: Brita Bye, Den norske kirke v/ Sør-Hålogaland bispedømmeråd, mail: bb698@gmail.com


Arr: Svenske Bibelsällskapet , Det norske Bibelselskapet, Den norske kirke v/Sør-Hålogaland bispedømmeråd, Samisk kirkeråd