Grenselosene og deres ettermæle - presentasjon av masteroppgave

Emilie Bakklund leverte denne våren sin masteroppgave om grenselosene og deres negative ettermæle. I oppgaven undersøker hun både hvordan grenselostrafikken foregikk, med et fokus på kvinner og barns rolle i trafikken. I tillegg ser hun på landssvikanklagene og hvordan dette påvirket flere generasjoner psykososialt. I dette foredraget vil hovedfunnene i masteroppgaven bli gjennomgått med et innsyn i historiene og teoriene som ligger bak.
I dag jobber hun i Osloskolen, men har intensjoner om å gå videre med tematikken i en doktorgrad etterhvert.

Buorisboahtem !

Velkommen !

Tid: Onsdag 4. Oktober 2023, Kl. 18.00

Sted: Auditoriet, Árran lulesamisk senter