Temakveld om reindrift

Onsdag 6. september kl 18.00 Med forfatter Elin Anna Labba og lokalhistorikere Jon Gunnar Skogvoll og Jørgen Kintel.
Arrangører: Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek og Árran.

Vi inviterer til temakveld om reindrift med forelesning av forfatteren Elin Anna Labba samt innlegg om reindrift i lokalhistorie.


Reindrift var en sentral del av mange samers næringsgrunnlag i lulesamisk område på norsk side frem til krigen. Flytting mellom vinter og sommerbeiter innebar for mange flytting over riksgrensen mellom Norge og Sverige og det skapte kontakt og felleskap på begge sider av grensen.


Elin Anna Labba debuterte med boka "Herrarna satte oss hit : om tvansförflyttningarna i Sverige" (2020). Boka er også ugitt på nordsamisk og norsk.

Program
Kl 18.00-18.45 Tvångsförflyttningarna til Vájssá.
Elin Anna Labba återger berättelser från de tvångsförflyttade som kom till Vájssá i början av 1920-talet. Ett föredrag om renskötsel och att göra sig ett hem på främmande mark.
Kl 19.00-19.30
Lokalhistoriker Jon Gunnar Skogvoll: Tap av rein under krigen
Lokalhistoriker Jørgen Kintel: Reindriftshistorie i Hellmodistrikt og nærliggende distrikt
Kl 19.30-20.00 Spørsmål og samtale

Buorisboahtem!
Velkommen!