Forskningsleder Oddmund Andersen deltar på den internasjonale forskningskonferansen i Belfast

Forskningsleder ved Árran lulesamisk senter skal delta på den arkeologiske forskningskonferansen til European Association of Archaeologists i Belfast, i Nordlige Irland i tidsrommet fra 30. august til 2. september 2023.

Oddmund Andersen vil holde et innlegg kalt: «Sami Fish farmers at the coast of Nordland. A coastal Sami agricultural settlement with roots back to the Middle Ages”.

European Association of Archaeologists er en europeisk organisasjon for fagarkeologer, grunnlagt i 1994. I 1999 ble den anerkjent av Europarådet og gitt "consultative status" overfor Europarådet. Organisasjonens mål er: å fremme utviklingen av arkeologisk forskning og utveksling av arkeologisk informasjon i Europa.

Les mer her: https://www.e-a-a.org/EAA2023/Home/EAA2023/Home.aspx?hkey=c376135d-4d51-4a35-ae41-569699c7e496

Oddmund Andersen