Innkalling til styremøte i Árran 24.08.23

Styreleder Inga-Lill Sundset innkaller til styremøte i Árran torsdag 24.08.23 kl. 12 - 14 via Teams.

Styreleder Inga-Lill Sundset innkaller til styremøte i Árran torsdag 24.08.23 kl. 12 - 14 via Teams.

Forslag til saksliste:

Sak 24/23       Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Sak 25/23       Orienteringer

Sak 26/23       Oppdatering om prosess omorganisering av Árran 

Sak 27/23       Regnskapsrapport per 30.06.23, u.off. § 23, 1. ledd

Sak 28/23       Eventuelt

 

Innkalling