Sett av tirsdag 12.september for å gå i Suoksavuom-Ánná / Anna i Makkvatnet sine fotspor

Hamarøy historielag og Árran- julevsáme guovdásj / lulesamisk senter inviterer til vandring til gården til Suoksavuom-Ánná /Anna i Makkvatnet.

Samiske grenseloser bidro til at om lag 3000 flyktninger ble hjulpet over riksgrensa til sikkerhet i Sverige under 2. verdenskrig. En av disse grenselosene var Anna Pedersdatter (1883-1969) / suoksavuom-Ánná / Anna i Makkvatnet i Habmer/Hamarøy.

22. juni 2021 ble grenselosen Anna Pedersdatter hedret med et minnesmerke ved Makkvatnet i Hamarøy. Steigen og Hamarøy historielag har lagt ned et betydelig arbeid i å legge til rette for at tuftene ved gården i Makkvatnet er et attraktivt kulturhistorisk turmål. 

Med oss på turen er seniorforsker Oddmund Andersen, Árran, som vil fortelle om grenselosvirksomheten og Hamarøy historielag vil fortelle om gården og lokalhistorie fra området.

Oppmøte er ved gården i Makkvatnet kl. 12.00. 

Veibeskrivelse: Det er mulighet for å kjøre med bil til Rota, og videre på privat mot Hopen til kryss med skogsvei i sørenden av Makkvatnet. Avgift på privat vei kr.125,- for personbil, som betales med Vipps. Fra kryss på Hopvassveien går det oppmerket rute langs Makkvatnets østside, en tur på nærmere 1 time. 

Et annet alternativ som vurderes er vandring fra Strindneset til Makkvatnet over eidet som ligger mellom Strindnesfjellet og Skålfjellet, deler av ruten som Anna i Makkvatnet benyttet ved losing. Dette er en tur (vandring på samisk vis) som vil ta tre -fire timer og være ledet av seniorrådgiver Anne Gurák, Árran. 

Servering av kaffe. Alle tar med egen mat.

Velkommen!

Ta kontakt med Anne Gurák om turen fra Strindneset til Makkvatnet kan være aktuell for deg, tlf 95068961.